Mūsų mokyklėlės vienintelis finansinis šaltinis yra tėvelių mokestis už pamokėles. Juo padengiama patalpų nuoma bei simboliškai atsidėkojama mokytojoms. Kadangi norinčių lankyti mokyklėlę yra daugiau nei mes galime pasiūlyti vietų, ateityje tikimės turėti didesnes patalpas, kuriose galėtų tilpti dar daugiau lietuvių kalbą mokytis norinčių vaikų! 

Mielai kviečiame paremti „Pasaką“ ir taip padėti plėsti mokyklėlės veiklą.

Norintys prisidėti prie bibliotekelės augimo, galite aukoti lėšas, jas pervesdami į mokyklėlės banko sąskaita, paskirtyje nurodydami “bibliotekai”. Už visus paaukotus pinigus bus perkamos naujos knygos. Norintys taipogi gali dovanoti knygas.

Dėkojame!


Mūsų rekvizitai:

Pasaka e. V.

IBAN:DE28 3007 0024 0888 5535 00